23.ledna 2020

2009

 

červenec       DSP              Odkanalizování RD na st.p.č. 209, k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

červenec       DSP              Odkanalizování RD čp. 105, Heřmanice

květen          DSP              Vodovodní přípojka pro čp. 603, Raspenava

květen          DSP              Vodovodní přípojka pro pozemek p.č. 99/1, k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

duben           DSP              Odkanalizování bytového domu čp. 131, Bulovka

únor             DSP              Kanalizační přípojka pro čp. 756, Frýdlant

únor             DSP              Odkanalizování budoucího RD na p.p.č. 34, 47, 50, k.ú. Dolní Řasnice

únor             DSP              Odkanalizování budoucího RD na pozemku p.č. 2832/2, k.ú. Frýdlant

únor             DSP              Kanalizační přípojka pro čp. 1168, Frýdlant

leden            DSP              Odkanalizování domku e.č. 7, Višňová

 

 

2008

 

září               x                 naučná stezka „Putování za vodou“ ve Frýdlantu

srpen            DSP              Odkanalizování domku na p.p.č. 5, k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

květen             DSP                 Odkanalizování domku čp. 18, Heřmanice

květen             DSP                 Objekt čp. 56, Raspenava – vodovodní přípojka a odkanalizování

duben              DSP                 Odkanalizování domku na st.p.č. 38, k.ú. Příchovice u Kořenova

duben              DÚR                 Vodovodní přípojka pro pozemek p.č. 2852/3, k.ú. Frýdlant

duben                                  Provozní řád vodovodů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. - aktualizace

duben              posudek          Vodní nádrž na pozemcích p.č. 898/1 a 897/2, k.ú. Arnoltice u Bulovky

březen             DÚR                 Vodovodní přípojka pro č.p. 205, Krásný Les – změna projektu

 

 

2007

 

listopad            DÚR                 Vodovodní přípojka pro objekt čp. 138, Lázně Libverda

listopad            DSP                 Stavební úpravy odkanalizování RD čp. 53 v Heřmanicích

listopad            DSP                 Odkanalizování novostavby RD na p.p.č 100/1, Heřmanice

září                  DSP                 Doplnění odkanalizování chaty čp. 67, Albrechtice u Frýdlantu

srpen               DSP                 Stavební úpravy odkanalizování 5-ti RD v Heřmanicích

srpen               DSP                 Kanalizační přípojka pro čp. 856, ul. Míru, Frýdlant

červenec          DSP                 Odkanalizování domku čp. 123, osada Přebytek

červenec          DSP                 Kanalizační přípojka pro čp. 506, Ruprechtice – Liberec

březen             DÚR                 Vodovodní přípojka pro čp. 40, Višňová – Minkovice

březen             DÚR                 Vodovodní přípojka pro objekt čp. 505, Raspenava

 

 

2006

 

říjen                 DSP                 Vodovodní přípojka pro č.e. 66, Raspenava

říjen                 DSP                 Vodovodní přípojka pro pozemek p.č. 149/4, k.ú. Kristiánov

říjen                 DSP                 Vodovodní přípojka pro č.e. 25, Horní Pertoltice

září                  DSP                 Vodovodní přípojka ze studny pro pozemek p.č. 588/1 v k.ú. Raspenava

duben              DSP                 Vodovodní přípojka pro č.p. 111, Heřmanice

duben              DÚR                 Vodovod a kanalizace pro 1 RD, Lázně Libverda

duben              DSP                 Vodovodní přípojka pro č.p. 494, Raspenava

duben              DSP                 Vodovodní přípojka pro č.p. 9, Arnoltice

duben              DSP                 Vodovodní přípojka pro č.p. 205, Krásný Les

duben              DSP                 Odkanalizování objektu č.p. 4069, Frýdlant

únor                 DSP                 Restaurace zámecká ulice 433, Frýdlant – odlučovač tuků vnitřní LTP-1H

leden                                    Provozní řád vodovodů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s

 

 

2005

 

prosinec           spolupráce      Návrh územní plánu obce Křižany

říjen                 DSP                 Vodovodní přípojka pro č.p. 283, Ferdinandov

srpen               DSP                 Odkanalizování objektu čp. 13 v k.ú. Bílý Potok

červenec          DSP                 Odkanalizování objektu čp. 55, Háj u Habartic

květen             DSP                 Odkanalizování objektu na st.p. 529/1 v k.ú. Antonínov, Josefův Důl

květen             DSP                 Vodovodní přípojka pro hasičskou zbrojnici, Dětřichov

květen             DSP                 Vodovodní přípojka pro č.p. 731, Raspenava

březen             DSP                 Vodovodní přípojka pro č.p. 117, Horní Pertoltice

leden               DSP                 Vodovodní přípojka pro čp. 78, Višňová – Poustka

leden               DSP                 Odkanalizování RD čp. 83 v k.ú. Radčice u Krásné Studánky

leden               spolupráce      Studie  - protipovodňová opatření v Mikroregionu jizera – II. etapa

 

 

2004

 

prosinec          DSP                 Dolní Řasnice – vodovodní přípojka pro čp. 29, 27

říjen                 DSP                 Lidové Sady – restaurace Formanka – rekonstrukce lapače tuků

říjen                 DÚR                 Vodovod a kanalizace pro 6 RD - I.etapa, Lázně Libverda

září                  DSP                 Dětřichov, vodovodní přípojka pro č.p. 94

září                  DSP                 Horní Pertoltice, vodovodní přípojka pro č.p. 123

květen                                 Provozní řád koupaliště Sluníčko I. - Vratislavice nad Nisou

květen                                 provozní řád koupaliště Sluničko II. - Chrastava

 

 

ostatní praxe

 

říjen 2004 - dosud                  ředitel a člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

 

(osoba pověřená managementem jakosti -  v červnu 2008 dokončena certifikace norem ČSN EN ISO 9001:2001, 14001:2005)

 

červenec 2004 - dosud        ředitel (statutární zástupce) Frýdlantského vodárenského sdružení

 

leden 2004 - červen 2004       hlavní provozní technik Frýdlantského vodárenského sdružení

 

duben 2003 - prosinec 2003   vedoucí vodoprávního úřadu Magistrátu města Liberec, OŽP

 

leden 2003 - duben 2003       samostatný referent vodoprávního úřadu Magistrátu města Liberec, OŽP

 

květen 2001 - prosinec 2002  samostatný referent vodoprávního úřadu Okresního úřadu Liberec, RŽP